Euskara Planak

 

Euskara planak enpresan euskara txertatzeko prozesu planifikatuak dira. Euskara planaren zikloaren iraupena zehazteko enpresen planifikazioan errotuta dagoen metodoa erabiltzen dugu, plangintza estrategikoarena. Plan estrategikoaren bitartez 4-5 urtetako helburu estrategikoak zehazten dira, eta horretan oinarrituta egoten dira gero urterako kudeaketa planak, ekintza plan zehatz eta guzti.

Helburu estrategikoak eta ekintzak definitzeko, Jose M. Sanchez Carrion Txepetx”-en  hizkuntzen biziraupenaren esparru teorikoa hartzen dugu oinarritzat eta bertan definitzen diren 4 ardatzak lantzen ditugu: motibazioa, ezagutza, erabilera eta erakundetzea.

Erakunde pribatuetako euskararen erabilera planak

  • Euskara planen diagnostikoa eta diseinua
  • Euskara planen inplementazioa, jarraipena eta ebaluazioa
  • Plangintza estrategikoak
  • Ezagutzan, motibazioan eta erabileran eragiteko metodologia integrala
  • Hizkuntz irizpideak definitzeko eta arautzeko aholkularitza
  • Eragile eta lantaldeen parte hartzea eta dinamizazioa
  • Lidergoaren, egituraren eta komunikazioaren inguruko aholkularitza
  • Ziurtagiriak lortzeko aholkularitza (Bai Euskarari eta Bikain ziurtagiriak)