Genero Berdintasuna

Emunek konpromiso esplizitua du gure erakundean genero berdintasunaren balioak indartzeko.

Emakundek aitortutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea gara eta Bai Sarean parte hartzen dugu. Gure planarekin Emunkideok berdintasunean kontzientziatzea eta lan horretan aktiboki jardutea nahi dugu.

EMUNeko Kontseilu Errektoreak, langileen izenean eta ordezkari, konpromisoa hartzen du gure erakundean genero berdintasunaren balioak indartzeko. Horretarako, konpromiso hauek hartzen ditu :
konpromisoak

  • Erakundeko lidergoa, politikak eta estrategiak genero berdintasunaren kulturan oinarritzea.
  • Emunkideengan Genero Berdintasunaren kultura sendotzea eta Emuneko emakumeak ahalduntzea.
  • Barne harremanak eta pertsonen kudeaketa genero berdintasun irizpideetan oinarritzea.
  • Sexu jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko prebentzio neurriak indartzea eta gertaeren aurreko protokoloa modu eraginkorrean aplikatzea.
  • Bizitza erdigunean jartzea, eta, horretarako, kontziliazio neurriak aplikatzea.
  • Emunek eskaintzen dituen zerbitzuetan genero berdintasuna kudeatzea eta sustatzea.
  • Kanpo komunikazio eta harremanetan genero berdintasuna kudeatzea hizkeran, irudian eta harreman ereduan.
  • Gizartean berdintasuna sustatzea eta gizarteari erakundeak berdintasunarekiko duen konpromisoaren berri ematea.