Erakunde publikoentzako aholkularitza

Erdigunean herritarren hizkuntz hautua

Herritarrei zerbitzu ona ematea da erakunde ororen egitekoa. Egiteko hori herritarren hizkuntz hautua errespetatuz lortzen da, besteak beste. Ildo horretatik, administrazioak ahalegin handia egin du euskara zerbitzu eta lan hizkuntza izan dadin herritarren hizkuntza hautua errespetatzeko. Eta datozen urteetan langintza horretan jarraituko du, Emun bidelagun duela.

Bidelagun, zertan?

Aldaketaren eragile izaten

Tutoretza lanak, prestakuntza eta aholkularitza espezifikoa eskaintzen du Emunek euskara zerbitzuen lidergotza handitzeko eta, horren bidez, aldaketaren lehen eragile izan daitezen euskara zerbitzuak.

Udal barruan sareak eta aliatuak sortzen

Euskara zehar-lerro izateko sail ezberdineko partaideen arteko praktika komunitateak sortzen ditu euskara zerbitzuarekin batera, sail horietan euskara hedatzeko dinamikak martxan jarriz.

Metodologia berritzaileak inplementatzen

Esku hartzeak diseinatu eta garatzeko aholkularitza eskura jartzen du , behar zehatzei (bileretan, lehen hitzan e.a. eragiteko) era berritzailean erantzun ahal izateko. Halaber, sormen eta parte hartze dinamikak eskaintzen ditu erabilera planetan ikuspegi eta lan egiteko modu berriak garatzeko.

Kudeaketa aurreratua eta eredugarritasuna lantzen

Kudeaketa eredugarritasunarekin lotzean lortzen dira euskara plan eraginkorrenak. Erabilera planerako diagnostiko, kudeaketa eta ebaluazioa tresnak erakundeen beharretara egokitu eta horiek erabiltzeko lan sistematika ezartzen laguntzen du Emunek. Sareen eredugarritasuna eta hizkuntza jabekuntza lortzeko bidean, TELP tailerrak eta ETM tresna oso eraginkorrak dira.

Eta hau dena…euskara erakundean ohiko eta natural bihurtzeko.