Aniztasun eta Immigrazio Zerbitzuak

Herrietan aniztasuna kudeatzeko ekintzak garatzeko estrategiak planifikatzen ditugu, metodologia sistematizatua, parte hartzailea eta malgua aplikatuz.

Herrietan aniztasuna kudeatzeko ekintzak garatzeko estrategiak planifikatzen ditugu, metodologia sistematizatua, parte hartzailea eta malgua aplikatuz.

Aniztasunaren kudeaketa eraginkorra egiten dugu, kultura ezberdinen elkar ulertzetik eta aitortzatik, herritarren elkarbizitzarako. Hau guztia, bertakotasun ikuspegiarekin eta euskara kohesiorako elementu estrategiko gisa ulertuz egiten dugu.

Migrazio mugimenduak hain eguneroko bilakatu zaizkigun gizartean, gaia kudeatzeko premia sortu da administrazioan, gizarte erakundeetan eta arlo pribatuan. Gure ikuspegitik, aniztasuna ezin da modu isolatuan landu, arlo guztietan eragina duelako. Esperientziak erakutsi digu eragile askok parte hartzen duten esparrua dela, eta administrazio baten barruan ere hainbat sailek egiten dute lan ildo horretan.

Gizartea berdintasunean eta aniztasunean bizi dadin bultzatu nahi dugu Emunen, herritar guztien artean bertakotasuna lantzeko, eta horretarako estrategia eta ekintzak planifikatu behar direla uste dugu. Metodologia sistematizatua, parte hartzailea eta malgua aplikatzen dugu gurekin elkarlanean bideratutako proiektuetan.