Parte hartzea

Herri eta erakundeetako zein enpresetako kideen parte hartzea sustatzeko eta dinamizatzeko taldea daukagu, eta lan tekniko guztiak egiteko baliabideak.

Parte hartzea lan egiteko filosofía da. EMUNen balioen artean dago eta gure metodologiaren ikurra izan da azken 15 urteetan: gure zerbitzu guztietan aplikatzen den lan metodologia eta zehar lerroa da. Ikuspegi eta esperientzia hori eskaini nahi dizkiegu herriei, erakundeei zein enpresei.

EMUNek bezeroen bidelagun izan nahi du, akonpainamendua eskaini herri eta erakundeetako zein enpresetako kideen politika parte hartzaileak modu autonomoan egiten ikasteko eta moldatzeko. Hori lortzeko babes teknikoa eskaintzen dugu, barne nahiz kanpo komunikazioa hobetuz, kudeaketa planei jarraituz eta kudeaketarako tresnak eta baliabideak sortuz, eta antolamenduan parte hartze sistemak txertatuz eta antolamenduak egokituz

Prozesu osoa dinamizatzeko eta lan tekniko guztiak egiteko prestatuta gaude, EMUNen berezko lan metodologia zure premietara egokituz.